Evenemang

Seminar: South Korean – Swedish business relations

Welcome to a seminar about South Korean – Swedish business relations

MVA Oncology Network Meeting

Welcome to MVA Oncology Network Meeting - a pitch evening with Alligator BioscienceMedicon Valley Alliance Oncology Network set up by prof. and entrepreneur Nils Brünner (University of Copenhagen) and prof.

Innovationsdag ”Den friskare människan”

Välkommen till RISE innovationsdag "Den friskare människan"! Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av hur vi ska arbeta för ett friskare Sverige och möta utmaningen med vår allt äldre befolkning.Innovationsdagen tar upp både infrastrukturfrågor och individens perspektiv.

Immunotoxicity testing in the 21st century

Immunotoxicity and sensitization, adverse outcome pathways and predictive alternative assaysWelcome to half day seminar about immunotoxicity, adverse outcome pathways and tools to risk assess chemicals.See full program in attached PDF.Register to Maria Klement before 20 Nov

MedInnovation Skåne 2017

Välkommen till MedInnovation Skåne – en ny mötesplats för diskussion om hur innovation och forskning nära patienten kan skapa framtidens sjukvård.Hur kan forskning och innovation bidra till att lösa sjukvårdens utmaningar genom utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssät

-

The Politics of Biobanking

Fourth Symposium organised in collaboration with Medicon Village, LIF and MultihelixWelcome to our fourth symposium entitled The Politics of Biobanking that will take place at Medicon Village during Nov 16-17 from noon to noon.

World Pancreatic Cancer Day – online event

It's About Time - www.worldpancreaticcancerday.seExperts, patients and their families from around the world will talk in this online event about challenges, opportunities and how we can join forces to improve survival rates in pancreatic

Lunch & Learn: Forskare bryter ny mark kring anhörigproblematiken

Vad innebär möjligheten för anhöriga till cancerdrabbade att kunna dela erfarenheter med andra anhöriga? Hur kan anhörigstöd förebygga så att anhöriga inte blir sjuka i stressrelaterade sjukdomar?Cancersjukdom påverkar inte bara den cancerdrabbade utan har också stora konsekvenser för anhöriga.

-

Kurs i arbetsmiljö

BAM - bättre arbetsmiljö | 6-8 novemberBAM-utbildningen ger dig som deltagare en god grund för att förstå hur man i en verksamhet bör arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Cancer Crosslinks

Welcome to the fifth Cancer Crosslinks Sweden October 25th, 2017, at Medicon Village, LundCancer Crosslinks brings together researchers from healthcare providers, academia, and industry with representatives from regulatory units in a one-day meeting.