Lund University Cancer Center Lunch Seminars

23 Mar
Tid
12:00 - 13:00
Location
Medicon Village 406, floor 4, lunch room
Organiser
Lund University Cancer Seminars at Medicon Village

Carl Borrebaeck från Create Health/Immunteknologi, presenterar sin forskning.

Smörgåsar och mineralvatten serveras enligt först till kvarn. De som inte själva har möjlighet att ta sig in i byggnad 406 kan ringa Tommie Jönsson ( 046-222 92 51) och bli insläppta. Kom ihåg att i så fall komma i god tid innan kl 12.00