Lund University Cancer Center Lunch Seminars

20 Apr
Tid
12:00 - 13:00
Location
Medicon Village 406, floor 4, lunch room
Organiser
Lund University Cancer Seminars at Medicon Village

Karolin Hansén Nord från Klinisk Genetik presenterar sin forskning.

Smörgåsar och mineralvatten serveras enligt först till kvarn. De som inte själva har möjlighet att ta sig in i byggnad 406 kan ringa Tommie Jönsson ( 046-222 92 51) och bli insläppta. Kom ihåg att i så fall komma i god tid innan kl 12.00