MedInnovation Skåne 2017

29 Nov '17
Tid
09:00 - 17:00
Plats
Medicon Village, Sheelevägen 2, Lund
Arrangör
Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne

Vi skapar framtiden med innovation och forskning nära patienten

Över hela världen utsätts sjukvården för ett starkt yttre och inre förändringstryck i form av snabb medicinsk utveckling, begränsade resurser och patienter som vet, kan och vill mer.

  • Hur kan forskning och innovation bidra till att lösa sjukvårdens utmaningar genom utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssätt?
  • Vilka värden skapar forskning och innovation nära patienterna?
  • Hur kan vi med stöd av digitalisering och artificiell intelligens skapa en vård med fokus på medicinska resultat och den bästa möjliga vården för patienterna?

Målgrupp: Alla med intresse för klinisk forskning i sjukvården - politiker, chefer, forskare och sjukvårdens professioner.

Sista anmälningsdag: 24 november 2017

Anmälan: Länk till anmälan

Preliminärt program

09.00 Registrering och frukost.

09.30 Välkommen.
Inledning med företrädare för Region Skåne, Medicon Village och LIF tillsammans med Dagens Medicin Agendas moderator.

09.40 Visionen: Det här vinner patienter, sjukvård och samhälle med innovation och klinisk forskning.

10.10 Spetspatienter – fler patienter som vet, vill och kan mer.
Vinnova har satsat 9 miljoner kronor på projektet Spetspatienter, som ska bli ett kompetenscentrum för aktiva patienter. Målet är att få fler kunniga patienter och utveckla nya digitala verktyg för att hjälpa dem att vara aktivt engagerade i sin egenvård och vårdens förbättringsarbete. Beräkningar, visar att om 10 procent av Sveriges befolkning kan stärkas till att ta ett större ansvar för sin egenvård så kan samhället årligen spara 2,8 miljarder kronor i minskade vårdkostnader.
Sara Riggare, spetspatient, initiativtagare till Vinnova-projektet Spetspatienter.

10.40 Kort paus.

11.00 Diskussion: Hur för vi ut forskningen nära patienten? Vilka investeringar måste vi göra?
Utmaningar och möjligheter med att det måste forskas mer i öppenvården, nära patienten. Hur får vi till forskning när primärvården är i kris?

11.40 Alla vinner med forskning i primärvården.
Konkreta exempel på forskningsarbete i primärvården - hur får vi till det, och vad blir resultatet?
Stefan Bremberg, chefsläkare, Capio, med flera.

12.20 Lunch.

13.20 Vilka byggstenar behövs för innovation och forskning? Vad kan näringslivet bidra med?
Plats för debatt och diskussion på och utanför scenen. Vad kan olika aktörer bidra med för att stimulera klinisk forskning och innovation nära patienten, och och vad betyder det för regionens utveckling? Lyssna till företrädare för inkubatorer, techföretag, och läkemedelsföretag.

14.10 I praktiken: Innovation och samverkan från idé till verklighet.
Ett konkret exempel på hur sjukvård, akademi, industri och patienter tillsammans kan ta en idé ända fram till klinisk vardag.

14.30 Eftermiddagskaffe med tillbehör.

15.00 Sjukvårdens perspektiv: Över alla hinder för klinisk forskning.
Vilka investeringar och åtgärder måste göras i sjukvården för att ge utrymme för klinisk forskning. Vilka incitament krävs för att verksamheten ska ta sig tid? Vi får perspektiv från verksamhetschefer, företrädare för professionerna och kliniska forskare.

15.30 Från ax till patientnytta - processer som får forskning att fungera i vardagen.
Mef Nilbert, chef, Regionalt cancercentrum syd.

16.00 Värdet av forskning som styr mot bättre medicinska resultat och patientnöjdhet.
Avslutande diskussion med politiska företrädare på nationell och regional nivå.

16.30 Programmet avslutas med mingel.